Tag Archives: HR

12/06 Jobday au 2 Bataillon de Commandos

Que fait exactement un para-commando ? Venez découvrir son environnement de travail, ses tâches et en quoi consiste sa formation. N’hésitez plus et prenez rendez-vous. Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec nos militaires et découvrir leur environnement de travail. Diverses démonstrations statiques et dynamiques seront organisées pour vous permettre de découvrir au mieux les différents aspects de notre beau métier.

Inscriptions et plus d’infos: https://www.mil.be/fr/evenement/jobday-au-2-bataillon-de-commandos

26/06 JOBDAG GENIE TE BURCHT

Wil je alles weten over een job bij de constructiegenie of gevechtsgenie? Bezoek dan het 11 Bataljon Genie in Burcht.
Je leert er onmiddellijk je werkomgeving kennen en kunt er kennis maken met je toekomstige collega’s, het materiaal,
de infrastructuur, …
Onze militairen vertellen je maar al te graag over hun werkervaringen in binnen– en buitenland.
Tijdens de actieve demonstraties zal je onze mensen trouwens ook in actie zien.Geen vraag mag onbeantwoord blijven!

Meer info via onderstaande link.

https://mil.be/nl/evenement/jobdag-11-bataljon-genie

EEN NIEUWE BRIGADECOMMANDANT VOOR DE GEMOTORISEERDE BRIGADE

Français

Op 28 mei draagt de commandant van de Gemotoriseerde Brigade, kolonel stafbrevethouder Jean-Louis Crucifix, het bevel over aan kolonel stafbrevethouder Jacky Cabo. Deze plechtigheid zal doorgaan in het kamp Roi Albert te Marche-en-Famenne met aanwezigheid van verschillende civiele en militaire autoriteiten.

De Motorized Brigade, staat als gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent, centraal in het Strategische partnerschap “CAMO” met Frankrijk. Dit partnerschap streeft een verregaande samenwerking na op vlak van voertuigen (materieel), doctrine, inzet in operaties en training.

In dit kader werkt de Motorized Brigade vanaf dit jaar al samen met Franse eenheden op vlak van doctrine, tactiek en training. Vanaf 2025 zullen de eenheden van de Motorized Brigade uitgerust worden met de nieuwe gevechtsvoertuigen Griffon en Jaguar, die het meest zichtbare deel vormen van dit partnerschap.

Voor zijn aanstelling als Brigadecommandant, was kolonel stafbrevethouder Cabo werkzaam als Hoger Inspecteur voor de maneuver troepen bij de algemene directie Human Resources.

Kolonel stafbrevethouder Crucifix oefende zijn functie uit sinds 27 maart 2018.

Transfert de commandement de brigade motorisée / Bevelsovergave Motorised Brigade

Transfert de commandement de brigade motoriséeCe 28 mai, le colonel BEM Jean-Louis Crucifix a remis le flambeau du commandant de la brigade motorisée au colonel BEM Jacky Cabo.La brigade motorisée, en tant que capacité motorisée de la composante terrestre, est au cœur du partenariat stratégique "CAMO" avec la France. Ce partenariat vise une coopération de grande envergure dans les domaines des véhicules (équipement), de la doctrine, du déploiement dans les opérations et de la formation.Dans ce contexte, la Brigade motorisée travaille depuis cette année avec les unités françaises en termes de doctrine, de tactique et d’entraînement. À partir de 2025, les unités de la brigade motorisée seront équipées des nouveaux véhicules de combat Griffon et Jaguar, qui constituent la partie la plus visible de ce partenariat.La Brigade motorisée compte environ 6500 soldats répartis dans 15 unités et dispose d'un quartier général réparti sur 2 piliers: Marche-en-Famenne et Bourgléopold.Bevelsovergave Motorised BrigadeOp 28 mei gaf Kolonel BEM Jean-Louis Crucifix de fakkel van commandant van de Motorised Brigade over aan Kolonel BEM Jacky Cabo.De Motorised Brigade, staat als gemotoriseerde capaciteit van de Landcomponent, centraal in het Strategische partnerschap “CAMO” met Frankrijk. Dit partnerschap streeft een verregaande samenwerking na op vlak van voertuigen (materieel), doctrine, inzet in operaties en training. In dit kader werkt de Motorised Brigade vanaf dit jaar al samen met Franse eenheden op vlak van doctrine, tactiek en training. Vanaf 2025 zullen de eenheden van de Motorised Brigade uitgerust worden met de nieuwe gevechtsvoertuigen Griffon en Jaguar, die het meest zichtbare deel vormen van dit partnerschap. De Motorised Brigade telt zo’n 6500 militairen gespreid over 15 eenheden en heeft een hoofdkwartier gespreid over 2 pijlers: Marche-en-Famenne en Leopoldsburg.

Geplaatst door Belgian Army op Dinsdag 28 mei 2019
https://www.facebook.com/belgianarmy/videos/897274147282272/

Bilan werving // Bilan recrutement 2018

Tekst NL

In 2018 heeft Defensie 1724 militairen geworven (182 officieren, 645 onderofficieren en 897 vrijwilligers). Dat zijn er een stuk meer dan het aantal opengestelde plaatsen (1581). We nemen een zekere marge, aangezien er meestal kandidaten vroegtijdig afhaken. In totaal hebben 5131 geïnteresseerden zich aangemeld.

Het totale aantal vacatures officier werd ingevuld (68 Franstaligen, 114 Nederlandstaligen), maar een aantal functies zijn slechts gedeeltelijk ingevuld, namelijk Marineofficier, tandarts, apotheker en luchtverkeersleider. Dit is eveneens het geval voor de vacatures industrieel ingenieur constructie en CIS. Het aantal sollicitanten lag hoger dan in 2017: 25,9% meer Nederlandstaligen en 20,1 % meer Franstaligen. Eén sollicitant op vijf was een vrouw.

In totaal werden 645 kandidaat-onderofficieren ingelijfd (294 Franstaligen, 351 Nederlandstaligen). De vacatures normale werving niet-technisch en BDL werden ruim ingevuld. De technische vacatures zijn voor 78 % ingevuld; dat resultaat is beter dan in 2017 (51%). Ook een aantal andere functies geraakten niet volledig ingevuld: luchtgevechtsleider, meteo, CBRN, medische vacatures en de plaatsen Marine. De logistieke vacatures in het BDL-statuut en de plaatsen muzikant werden ook niet allemaal ingevuld. Ook voor de onderofficieren zagen we meer sollicitanten dan in 2017: 31,9% meer Franstaligen en 19,4% meer Nederlandstaligen. Eén sollicitant op zeven was vrouw.

We lijfden in totaal 897 kandidaat-vrijwilligers in (444 Franstaligen, 453 Nederlandstaligen). Ook bij de vrijwilligers steeg het aantal sollicitanten, zij het vooral bij de Franstaligen (23,4% meer). Eén sollicitant op veertien was vrouw.


Texte FR

En 2018, la Défense a recruté 1724 militaires (182 officiers, 645 sous-officiers et 897 volontaires. Ce nombre est nettement plus élevé que le nombre de postes vacants ouverts (1581).  Tenant compte des candidats qui abandonnent prématurément, une certaine marge est appliquée. Au total, 5131 postulants se sont présentés.

Les postes vacants pour officiers ont tous pu être remplis (68 francophones et 114 néerlandophones). Cependant, certaines fonctions ne sont que partiellement remplies. Il s’agit de fonctions à la Marine, de postes pour dentistes, pharmaciens et contrôleurs aériens, ainsi que de places vacantes d’ingénieur industriel dans la construction et dans le monde CIS. Le nombre de postulants était plus élevé qu’en 2017 avec une augmentation de 25,9% pour les néerlandophones et 20,1 % pour les francophones. Un postulant sur cinq est féminin.

Un total de 645 candidats sous-officiers a été recruté (294 francophones et 351 néerlandophones). Les postes du recrutement normal non-technique (de carrière et BDL) ont été bien remplis. Pour les fonctions techniques, 78% des postes ont été remplis. Ce résultat est meilleur que celui de 2017 (51%).  D’autres fonctions n’ont pas non plus pu être entièrement remplies : les postes de contrôleur aérien, de météorologiste, de CBRN, les postes médicaux, ainsi que les places vacantes dans la Marine. Cela vaut également pour le recrutement prévu pour les fonctions logistiques BDL et pour les musiciens. Chez les sous-officiers aussi, le nombre de postulants a connu une augmentation par rapport à 2017, de 31,6% côté francophone et de 19,4% côté néerlandophone. Un postulant sur sept est une femme.

Nous avons incorporé 897 volontaires en 2018 (444 francophones et 453 néerlandophones). Pour les volontaires, nous notons également une augmentation du nombre de personnes inscrites, surtout côté francophone (23,4% en plus). Un postulant sur quatorze est une femme.